Categorie : Informatii generale

Semnarea contractului de asigurare

..............................................................................................................................................................................................................

Înainte de semnarea contractului de asigurare, trebuie să acorzi atenţie următoarelor aspecte:

 • Termenii şi condiţiile contractului
 • Beneficiarii
 • Riscurile acoperite
 • Primele de asigurare
 • Perioada de reflecţie
 • Tipul asigurării de viaţă
 • Costuri
 • Modalitatea de renunţare la asigurarea de viaţă

Termenii şi condiţiile contractului

Achiziţionarea unei poliţe de asigurare se face prin semnarea unui contract.

Încheierea unui contract implică o serie de beneficii, dar şi responsabilităţi.

Prin semnarea unui astfel de contract te obligi la plata unor sume prestabilite, numite prime de asigurare. Totodata, compania de asigurări se obligă la plata despăguburii în cazul producerii evenimentului asigurat în favoarea beneficiarului, sau la expirarea contractului în favoarea asiguratului.

Principalii termeni contractuali sunt:

 • Tu sau beneficiarii tăi veţi primi beneficii în eventualitatea decesului sau riscului asigurat sau la o dată viitoare (maturitatea contractului), în cazul unei poliţe de investiţii
 • Trebuie să plăteşti suma convenită (prima de asigurare), la datele convenite (lunar, trimestrial, annual etc.) sau o sumă fixă, plătită o singură dată
 • Vei plăti pentru perioada convenită (termen) sau până la implinirea riscului asigurat (deces sau dizabilitate) Natura contractuală a asigurării de viaţă trebuie privită atât din punctul de vedere al unei investiţii, cât şi din punctul de vedere al riscului.

Beneficiarii

Beneficiarul este o persoană sau un grup de persoane desemnate de tine (asigurat) care vor încasa suma asigurată. În calitate de deţinător al poliţei, poţi desemna pe oricine ca beneficiar, inclusiv pe tine.

De cele mai multe ori sunt numiţi beneficiari ai poliţelor de asigurare de viaţă soţii sau soţiile, copiii sau alţi membri ai familiei.

Categoria beneficiarilor nu se limitează însă numai la familie

 • des întâlnită este desemnarea unui partener de afaceri ca beneficiar

Riscurile acoperite

Societăţile de asigurare care oferă asigurări de viaţă acoperă riscul standard, respectiv riscul de deces. Totuşi, pentru că nu întotdeauna acest tip de asigurare este foarte atrăgător, societăţile de asigurare combină în produsele oferite elementul de protecţie cu cel de economisire sau de investiţie. Astfel, dacă asiguratul traieşte la expirarea contractului, suma asigurată îi va fi plătită lui.

Riscuri acoperite de asigurarea de viaţă:

 • riscul de supravieţuire – dacă la expirarea contractului de asigurare asiguratul este în viaţă, el va primi banii aferenţi sumei asigurate fie sub formă de pensie, fie într-o sumă unică;
 • riscul de invaliditate permanenta – dacă asiguratul suferă un accident în urma căruia va ramâne cu o invaliditate permanentă, acesta va beneficia de suma asigurată pentru acest risc; – riscul de deces – în cazul în care asiguratul decedează în decursul perioadei de asigurare, beneficiarul sau beneficiarii vor primi suma asigurată;
 • riscul de pierdere a capacităţii de muncă – în cazul în care asiguratul suferă de un accident în urma căruia îşi va pierde capacitatea de muncă, el va fi exonerat de plata primelor de asigurare;

Primele de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asiguratorului în schimbul asumării de către acesta a obligaţiei de plată a indemnizaţiei de asigurare pentru acoperirea prejudiciului ce eventual l-ar suferi ca urmare a producerii unui eveniment asigurat. Prima de asigurare permite părţilor să negocieze şi să stabilească fie plata direct sau prin intermediar, fie anticipat şi integral sau în rate.

Primele de asigurare sunt fixate în urma evaluării riscului. Această evaluare se face ţinându-se cont de mai mulţi factori:

 • vârsta şi sexul asiguratului;
 • starea de sănătate a asiguratului;
 • valoarea sumelor asigurate;
 • durata contractului;
 • cheltuieli legate de emiterea contractului de asigurare, de administrarea poliţei şi de alte cheltuieli administrative.

Pentru evaluarea stării de sănătate se completează un chestionar medical. În urma analizării acestuia de către o echipă de specialişti, asiguratorul poate cere efectuarea unor investigaţii complexe pentru stabilirea cât mai corectă a stării de sănătate a asiguratului. Aceste cheltuieli sunt suportate de compania de asigurări.


Perioada de reflecţie

Conform Directivei Europene 2002/83, consumatorii au dreptul la o perioadă de reflecţie de 14 până la 30 de zile. În timpul acestei perioade de reflecţie poţi anunţa asiguratorul că nu mai doreşti să închei poliţa, iar acesta este obligat să îţi returneze, fără penalizări, toate sumele deja achitate.


Tipul asigurării de viaţă

Cele mai des întâlnite tipuri de asigurari de viaţă sunt:

Asigurarea de viaţă pe termen limitat – se încheie pe un număr de ani prestabilit. Este cea mai simplă formă de asigurare de viaţă şi, totodata, cea mai ieftină; acoperă doar riscul de deces al asiguratului. În funcţie de suma asigurată, pe care beneficiarul contractului o va primi în cazul decesului asiguratului şi în funcţie de durată, se va stabili prima de asigurare. Dacă în momentul expirării contractului asiguratul este în viaţă, asiguratorul este exonerat de orice plată. Acest tip de asigurare acoperă numai riscul de deces, nu ofera posibilitatea capitalizării şi economisirii primelor de asigurare, deci din multe puncte de vedere este foarte limitată.

Asigurarea de viaţă pe termen nelimitat – singurul risc asigurat este cel de deces însă acest risc se acoperă până la o vârstă mult mai înaintată a asiguratului (100 de ani), iar primele de asigurare se vor plăti pe o perioadă mai scurtă, până la vârsta de pensionare. Diferenţa dintre cele două tipuri de asigurări este că în cazul în care asiguratul ajunge la vârsta precizată în contract, el va primi suma asigurată actualizată. Din acest motiv şi primele de asigurare sunt mai mari decât în cazul asigurării pe termen limitat.

Asigurarea mixtă de viaţă – acoperă şi riscul de supravieţuire


Costuri

Dupa ce te-ai familiarizat cu diferitele tipuri de asigurări de viaţă şi te-ai hotărât care este cea mai potrivită pentru tine, este momentul să verifici costurile. La aceeaşi sumă asigurată primele de asigurare pot varia considerabil de la o companie la alta. Adeseori, companiile mai mici percep prime de asigurare mai reduse decât companiile de asigurâri mari şi cunoscute.

Ofertele companiilor de asigurări vor include, de regulă, grafice şi cifre ce reprezintă proiecţii în viitor ale derulării contractului de asigurare. Aceste proiecţii cuprind atât valori garantate cât şi valori care nu sunt garantate.

Elementele care nu sunt garantate, cum ar fi de exemplu acumularea banilor la poliţele de asigurare mixtă de viaţă, se bazează pe experienţa şi previziunile pe care le face compania de asigurări. Reţine că este vorba numai despre nişte estimări şi că sumele respective nu sunt garantate.

Poliţele de asigurare de viaţă cu acumulare de capital trebuie să aibă atât o creştere suficient de mare (excluzând rata inflaţiei, bineînţeles) cât şi valori de răscumpărare bune. Deşi s-ar putea sa ţi se prezinte o ilustrare a valorii sumelor acumulate pe parcursul derulării contractului, aceasta nu este neapărat şi suma pe care o vei primi în cazul răscumpărării poliţei. Dacă ai de ales între două poliţe cu aceeaşi sumă asigurată, cu aceeaşi rată de acumulare şi cu aceeaşi primă de asigurare, poliţa cu cea mai mare valoare de răscumparare este, probabil, şi cea mai bună.

Trebuie să fii atent şi la clauzele adiţionale. Alege clauzele potrivite necesităţilor tale şi nu achizitiona opţiuni suplimentare de care nu ai nevoie. Retine faptul că multe dintre diferenţele care apar între poliţele de asigurare oferite de diverse companii sunt de fapt diferenţe minore.


Modalitatea de renunţare la asigurarea de viaţă

Asigurarea de viaţă reprezintă un angajament pe termen lung. De obicei, ratele se plătesc timp de 10 ani sau mai mult şi politica este de a descuraja încasarea înainte de termen. Dacă ai nevoie de bani, renunţarea la poliţa de asigurare de viaţă reprezintă ultima opţiune. Iată alternative pe care ar trebui să le iei în considerare:

 • împrumut: compania de asigurări ţi-ar putea acorda împrumut în schimbul cedării valorii poliţei, la o rată competitivă
 • răscumpărarea poliţei: valoarea de răscumpărare reprezintă valoarea care se va rambursa asiguratului, în cazul în care acesta, datorită incapacităţii de continuare a plăţii primelor sau din alt motiv, cere întreruperea contractului înaintea expirarii acestuia.

Aceasta valoare se calculează doar pentru contractele cu plata eşalonată, prin aplicarea unei cote procentuale (în funcţie de momentul rezilierii contractului) asupra rezervei matematice. Cu cât rezilierile sunt făcute la un interval mai redus faţă de data încheierii contractului, cu atât valoarea de răscumpărare va fi mai mică, şi aceasta datorită cheltuielilor mari efectuate de asigurator în această perioadă.

 • vânzare: este posibil să poţi vinde poliţa la o valoare mai mare decât cea de răscumpărare. Există dealeri specializaţi care se ocupă de acest tip de vânzări. Nu toate poliţele pot fi vândute, deci ar fi bine să apelezi la un consultant financiar pentru aceasta.

Asiguratul are dreptul (stabilit prin contract) de a rezilia în orice moment contractul încheiat şi de aceea, asiguratorul trebuie să ţină cont în calcularea primelor de asigurare şi de procentul aşteptat al persoanelor care vor rezilia poliţa de asigurare în fiecare an.

Sursa: Dolceta


..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Stiati ca?
.................................................................................
Un păr frumos şi colorat – dar este sigur?

 

Ai părul natural blond, şaten sau roşcat? Sau te vopseşti, îţi faci şuviţe, foloseşti intensificatori de culoare? Dacă este aşa, citeşte mai întâi ce urmează, apoi decide. Un număr tot mai mare de tineri din Europa îşi schimbă culoarea naturală a părului, într-un curcubeu de culori, şuviţe şi intensificatori de culoare. Dar dacă vrei un nou look „trăznet”, poţi să te alegi cu mai mult decât ţi-ai dorit! Unele persoane sunt sensibile la chimicalele conţinute în vopseaua de păr. Simptomele pot varia de la o simplă iritaţie la o iritaţie severă a pielii, umflarea ochilor, a gâtului, a frunţii şi dificultăţi de respiraţie, care necesită internare într-un spital. Din această cauză, în 2006, UE a interzis 22 de substanţe utilizate la producerea vopselelor de păr şi desfăşoară în prezent mai multe cerectări cu privire la această problemă.


Eşti în siguranţă dacă faci testul de sensibilitate?

Instrucţiunile de pe ambalajul produsului recomandă efectuarea unui test de sensibilitate înainte de vopsirea părului, prin aplicarea unei cantităţi mici de vopsea pe piele. Dacă nu apare nicio iritaţie sau înroşire a pielii timp de 48 de ore, poţi să presupui că nu eşti sensibil la chemicalele conţinute de produs. Comitetul Ştiinţific pentru produsele de consum, un organism independent al UE, consideră că un test de sensibilitate nu este suficient pentru a garanta siguranţa folosirii
vopselei de păr. Există riscul apariţiei unei reacţii şi după efectuarea testului. Chiar testul de sensibilitate poate provoca o sensibilitate a pielii la substanţele din vopsea.

În Danemarca, 75% dintre tinere îşi vopsesc părul, iar vârsta medie la care încep să folosească produsele de colorat este de 16 ani. În Japonia, 85% dintre tinere îşi schimbă culoarea naturală a părului.

 

Sursa: “Agenda Europa”


.................................................................................
Scoala pentru o Romanie Verde
Cele mai citite articole
.................................................................................
 • No results available
.................................................................................
More in Informatii generale (17 of 20 articles)


Dintre produsele casnice şi de grădinărit care pot cauza sufocări copiilor, fac parte: pungile de polietilenă, unele jucării, produsele cu caracter decorativ, substanţele chimice, instalaţiile de gaz. sursa: www.dolceta.eu ...