Categorie : Informatii generale

Prevenirea incendiilor şi a arsurilor

..............................................................................................................................................................................................................

Măsuri pentru reducerea şi înlăturarea riscurilor de incendiu:

• verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului;

• instruirea persoanelor care răspund de aprinderea şi stingerea focurilor;

• verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura de iarnă sau protejarea acestora împotriva îngheţului;

• verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului;

• premergător sezonului rece şi pe timpul acestuia pregătirea uneltelor pentru deszăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite etc.;

• evitarea supraîncălzirii sobelor, care prin căldura radiată pot aprinde obiectele din apropiere.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii se vor respecta următoarele:

• în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor nesupravegheaţi;

• copii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;

• nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şuri, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;

• copii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

Instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se va face astfel:

• sobele de metal la distanţă de 1 m faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală;

• sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.

• nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii; • sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tablă de 70 x 50 cm;

• nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

• focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor;

• se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;

• Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii. Cele din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei a coşurilor la 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce un strat de azbest.

• La trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului;

• Nu e permis ca în coşuri să fie încastrate elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

• Coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate şi întreţinute.

 

sursa: www.dolceta.eu


..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Stiati ca?
.................................................................................
Sănătatea este bunul tău numărul unu

iar alegerile pe care le faci acum îţi pot influenţa calitatea vieţii în anii care vin, aşa că alătură-te iniţiativei privind sănătatea tinerilor şi informează-te: http://health.europa.eu/youth


.................................................................................
Scoala pentru o Romanie Verde
Cele mai citite articole
.................................................................................
  • No results available
.................................................................................
More in Informatii generale (19 of 20 articles)


Pentru a preveni accidentele casnice, este recomandat a acorda atenţie deosebită următoarelor probleme: • circulaţia pe scările interioare ale locuinţei şi grădinii/curţii (atenţie la gresia şi pavajele alunecoase!), • asigurarea unei iluminări corespunzătoare a scărilor, • curăţirea foarte bună a pardoselei şi eliminarea murdăriei şi a obiectelor împrăştiate care pot provoca accidente. • este recomandat că părinţii să educe, informeze şi supravegheze cu atenţie copiii, pentru ca aceştia să nu devină victime ale accidentelor casnice. • Persoanele vârstnice trebuie să acorde atenţie deosebită suprafeţelor încăperilor, scărilor şi băilor, protejându-se de riscul de accidente prin utilizarea materialelor de construcţie antiderapante şi menţinerea lor în stare uscată.   sursa: www.dolceta.eu ...