Categorie : Sfaturi utile

Ce trebuie sa faca asiguratul?

..............................................................................................................................................................................................................

Ghid practic pentru persoanele asigurate

1. Pentru a se inscrie la un medic de familie sau la un medic stomatolog

1. Va trebui sa va decideti asupra medicului de familie sau stomatolog din partea caruia doriti sa beneficiati de asistenta medicala.
– asistenta medicala primara se asigura numai de catre medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu completarile ulterioare si prin cabinete medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, ca furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara, autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
– pentru asistenta medicala stomatologica va puteti adresa oricarui medic stomatolog care functioneaza la un cabinet medical acreditat si care se afla in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate.

2. Dupa ce v-ati decis asupra medicului de familie care va va acorda asistenta medicala si care se afla in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate veti face acestuia dovada platii sau scutirii de la plata contributiei la FNUASS.

Observatie:
Daca medicul la care doriti sa va inscrieti este din alt judet decat cel in care lucrati / locuiti, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui:
a. sa comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care va plateste asigurarea de sanatate sa transmita lista nominala casei judetene de asigurari de sanatate in care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales;
b. sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie dupa ordinul de plata sau dupa un document din care sa reiasa ca plata contributiei dumneavoastra se face catre casa de asigurari din judetul respectiv.

ATENTIE!
Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de aceeasi specialitate (medic de familie sau stomatolog). In caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute in Legea asigurarilor de sanatate.

2. Pentru a-si schimba medicul de familie sau a medicului stomatolog

Conditie:
Schimbarea medicului de familie sau a medicului stomatolog nu se poate face decat dupa cel putin 6 luni de la ultima inscriere.
Pentru schimbarea medicului, va trebui sa obtineti acceptul noului medic la care va veti prezenta cu actele necesare inscrierii la medicul de familie sau stomatolog. De asemenea, va trebui sa-i comunicati acestuia numele fostului medic la care ati fost inscrisi. Noul medic va trebui sa transmita casei de asigurari si fostului medic faptul ca v-a preluat in evidenta sa.
Daca noul medic este din alt judet, consultati informatiile referitoare la inscrierea la medicul de familie sau stomatolog.

3. Pentru a beneficia de asistenta medicala

Conditii:
Trebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie.
Cu exceptia urgentelor, asiguratii trebuie sa prezinte medicului caruia i se adreseaza acte ce constituie dovada achitarii sau scutirii de la plata contributiei la asigurarile de sanatate.

Medicul de familie este prima persoana pe care trebuie sa o consultati pentru a beneficia de asistenta medicala. In functie de situatie, medicul de familie va poate acorda o trimitere catre medicul specialist sau, direct, pentru internarea in spital.

Medicul specialist va va face unele consultatii sau analize mai amanuntite. De asemenea, daca e cazul, el va pate acorda trimiterea catre internarea in spital.

Important!
Nu uitati ca majoritatea cazurilor pot fi rezolvate la nivelul medicului de familie sau la medicul specialist. Nu toate afectiunile necesita internarea in spital.

Urgentele (servicii de urgenta) :
Pentru situatiile de urgenta va puteti prezenta la orice medic, din orice unitate medicala, fara nici un fel de trimitere si fara nici un alt document. Totusi, daca se poate, e recomandabil ca mai intai sa va adresati (direct sau telefonic) medicului familie.

4. Pentru a obtine retete compensate sau gratuite

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala se aproba prin hotarare a Guvernului. In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

Conditie:
– Trebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie
– Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti, este sa va prezentati la medicul de familie. In urma consultatiei, daca este cazul, acesta va va elibera reteta cu medicamentele compensate sau gratuite de care aveti nevoie.
– In unele situatii, medicul de familie va poate da o trimitere catre un medic specialist care, in urma unor consultatii de specialitate, va va acorda reteta corespunzatoare sau va completa o SCRISOARE MEDICALA pentru eliberarea retetei de catre medicul de familie.
– In situatia in care asiguratul renunta la anumite medicamente cuprinse in prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa eliberarea altor medicamente din farmacie in cadrul sumei respective
– Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe prescriptia medicala, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal – CNP, data eliberarii.

ATENTIE!
Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 – 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 – 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de pana la 60 de zile. Pentru afectiunile cronice considerate caz nou in prima luna de tratament pot fi prescrise medicamente pentru primele 10 zile, dupa care se aplica reglementarile de mai sus privind bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.
Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar in afectiunile acute si subacute prescriptia medicala este valabila in mediul urban numai in primele 24 de ore de la prescriere, iar in mediul rural 48 de ore.

5. Pentru a beneficia de asistenta stomatologica

Conditie:
Trebuie sa fiti inscrisi pe lista unui medic stomatolog.
Pentru a beneficia de tarife reduse in asistenta stomatologica, trebuie sa fiti inscrisi pe lista unui medic de familie. In functie de controalele preventive pe care trebuie sa le faceti, casa de asigurari va va deconta o parte din cheltuielile pentru asistenta stomatologica (servicii stomatologice).

6. Pentru a plati asigurarea de sanatate

Pentru persoanele salariate, se achita o contributie de 6,5% din venitul brut, la care se adauga contributia angajatorului de 7% din fondul de salarii. Obligatia retinerii si virarii contributiei revine persoanelor fizice sau juridice care angajeaza personalul salariat.
Pentru pensionari, beneficiari ai ajutorului de somaj, beneficiari ai alocatiei de sprijin, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se retine, o data cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza, de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
Persoanele care nu se incadreaza in categoriile de mai sus, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, achita direct la sediul casei de asigurari de sanatate o contributie in valoare de 6,5% calculata la salariul minim brut pe economie. Aceasta contributie se achita pe baza unei adeverinte eliberate de administratia financiara in raza careia domiciliaza, din care sa reiasa ca nu figureaza in evidente cu venituri impozabile, sau pe baza unei declaratii pe propria raspundere data in fata unui notar public. Cei care nu si-au platit asigurari de sanatate conform legii, datoreaza sumele si penalizarile aferente.

Pentru asiguratii CASMB, plata asigurarilor de sanatate se face la urmatoarele adrese:
– persoanele fizice domiciliate in sectoarele 1, 2, 3 si 4 si persoanele juridice din sertoarele 1 si 2 la sediul CASMB Mosilor Calea Mosilor, nr. 274, etaj 2, Bucuresti, cladirea “Nufarul”;
– persoanele juridice cu sediul in sectoarele 3 si 4 la sediul CASMB Vitan din Calea Dudesti, nr. 104 – 122, sector 3, Bucuresti, in incinta Policlinicii Vitan;
– persoanele fizice domiciliate in sectoarele 5 si 6 si persoanele juridice din sertoarele 1 si 2 la sediul CASMB Gorjului din Intrarea Capelei nr. 9-11, sector 6, Bucuresti.

Pentru asiguratii caselor de asigurari de sanatate judetene plata asigurarilor de sanatate se face la sediul fiecarei CJAS.

Calitatea de asigurat trebuie demonstrata furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora.


..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Stiati ca?
.................................................................................
Un păr frumos şi colorat – dar este sigur?

 

Ai părul natural blond, şaten sau roşcat? Sau te vopseşti, îţi faci şuviţe, foloseşti intensificatori de culoare? Dacă este aşa, citeşte mai întâi ce urmează, apoi decide. Un număr tot mai mare de tineri din Europa îşi schimbă culoarea naturală a părului, într-un curcubeu de culori, şuviţe şi intensificatori de culoare. Dar dacă vrei un nou look „trăznet”, poţi să te alegi cu mai mult decât ţi-ai dorit! Unele persoane sunt sensibile la chimicalele conţinute în vopseaua de păr. Simptomele pot varia de la o simplă iritaţie la o iritaţie severă a pielii, umflarea ochilor, a gâtului, a frunţii şi dificultăţi de respiraţie, care necesită internare într-un spital. Din această cauză, în 2006, UE a interzis 22 de substanţe utilizate la producerea vopselelor de păr şi desfăşoară în prezent mai multe cerectări cu privire la această problemă.


Eşti în siguranţă dacă faci testul de sensibilitate?

Instrucţiunile de pe ambalajul produsului recomandă efectuarea unui test de sensibilitate înainte de vopsirea părului, prin aplicarea unei cantităţi mici de vopsea pe piele. Dacă nu apare nicio iritaţie sau înroşire a pielii timp de 48 de ore, poţi să presupui că nu eşti sensibil la chemicalele conţinute de produs. Comitetul Ştiinţific pentru produsele de consum, un organism independent al UE, consideră că un test de sensibilitate nu este suficient pentru a garanta siguranţa folosirii
vopselei de păr. Există riscul apariţiei unei reacţii şi după efectuarea testului. Chiar testul de sensibilitate poate provoca o sensibilitate a pielii la substanţele din vopsea.

În Danemarca, 75% dintre tinere îşi vopsesc părul, iar vârsta medie la care încep să folosească produsele de colorat este de 16 ani. În Japonia, 85% dintre tinere îşi schimbă culoarea naturală a părului.

 

Sursa: “Agenda Europa”


.................................................................................
Scoala pentru o Romanie Verde
Cele mai citite articole
.................................................................................
  • No results available
.................................................................................
More in Sfaturi utile (10 of 14 articles)


In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii: SERVICII DE MEDICINA PRIMARA (acordate de medicul de familie) - Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza care cuprinde servicii medicale profilactice si curative, alte servicii medicale conform competentelor medicului de familie, servicii medicale pentru situatii de urgenta, si de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligatia sa se inscrie pe lista de pacienti a unui medic de familie; - Medicul de familie prescrie medicamente cu sau fara contributie personala, atat in limita competentei proprii, cat si pe baza recomandarii scrise a medicului specialist; elibereaza trimiteri pentru consultatii la medicii specialisti si pentru internarea in spital; elibereaza trimiteri pentru efectuarea de investigatii paraclinice (analize medicale) si interpreteaza investigatiile; - Persoanele asigurate facultativ beneficiaza de servicii medicale pentru situatii ...