Categorie : Pentru profesori

Caruselul deciziilor financiare

..............................................................................................................................................................................................................

Categoria: Riscul


Titlul: Caruselul deciziilor financiare


Aria curriculară:

 • Matematică şi ştiinţe,
 • Om şi societate,
 • Consiliere şi orientare

Grupa de vârstă: adolescenţi/elevi, învăţământ gimnazial


Scurtă descriere:

Proiectul este centrat pe formarea şi dezvoltarea unor mecanisme de adoptare a deciziilor financiare eficiente, în sensul economisirii şi a investirii, în situaţii de incertitudine, pe identificarea de soluţii reale de reducere a consecinţelor unor situaţii/ acţiuni riscante.


Scopul/Finalităţile învăţării/Obiectivele educatorului:

 • să stimuleze elevii în adoptarea unor decizii financiare eficiente ce implică evitarea/asumarea riscurilor
 • să implice activ elevii în jocul didactic şi în analiza modalităţilor diverse de abordare a riscului

Timp: 4 lecţii a 50 minute


Competenţe:

Activităţile de învăţare vor favoriza elevilor dezvoltarea următoarelor competenţe:

 • să analizeze factorii obiectivi şi subiectivi ce determină adoptarea unor decizii financiare în situaţii de risc
 • să argumenteze necesitatea realizării economiilor
 • să formuleze soluţii pentru realizarea unor investiţii prin evitarea/ asumarea riscurilor în situaţii complexe
 • să analizeze critic raportul dinamic dintre investiţii şi risc

Materiale, Resurse:

 • Fişa conceptuală – Riscul
 • Modulul 2 – Servicii Financiare
 • Modul 2 – Diferite tipuri de bani

Procesul de învăţare, pas cu pas:

Lecţia 1:

 • Pasul 1 – Urna magică: solicitaţi elevilor să extragă fiecare din urnă un loz pe care este înscrisă o sumă de bani substanţială. Se presupune că în calitate de moştenitor fiecăruia îi revine o cotă parte dintr-o avere impresionantă.
 • Pasul 2 – Brainstorming: adresaţi următoarele întrebări elevilor, permiţându-le să-şi exprime opiniile clar şi concis. În prima fază a brainstormingului este importantă generarea ideilor, prin urmare cereţi-le să se abţină de la a critica. Fiecare elev are dreptul la opinie, iar sarcina dumneavoastră este de a consemna în scris aceste opinii, în faţa clasei. În cea de-a doua fază, calitativă, realizaţi o analiză critică a opiniilor exprimate, prin gruparea acestora în categorii.
 • Cum vă simţiţi în această nouă situaţie?(se consemnează răspunsurile şi se analizează stările emoţionale de bucurie, confuzie, entuziasm, incertitudine)
 • Care sunt factorii ce vă provoacă aceste sentimente? ( se vor accentua aspecte ce ţin de lipsa informaţiilor, satisfacerea unor nevoi materiale şi spirituale imediate, dar şi pe termen lung, siguranţa financiară )
 • Ce veţi face cu aceşti bani?( se grupează răspunsurile elevilor pe cele trei mari categorii ( achiziţii de bunuri şi servicii, economii şi investiţii); se realizează împreună cu elevii un organizator grafic pentru a vizualiza diversitatea alegerilor făcute.
 • De ce alegeţi să achiziţionaţi bunuri şi servicii/ să economisiţi sau să investiţi? ( se analizează motivaţia extrinsecă şi intrinsecă ce stă la baza acestor alegeri –  )

Lecţia 2

 • Pasul 1 – Realizaţi o grupare a elevilor în funcţie de alegerile făcute în cele trei categorii: achiziţii de bunuri şi servicii/ economii/ investiţii. Elevii au sarcina de a aduna sumele de bani înscrise pe fiecare jeton, în acest fel fiecare din cele trei echipe dispunând de o sumă importantă de bani. Printr-un proces amplu de negociere vor decide riscurile pe care şi le asumă şi modalităţile de orientare a banilor.
 • Pasul 2 – Fiecare echipă va prezenta deciziile financiare adoptate şi sumele alocate economiilor/investiţiilor şi achiziţionării de bunuri.
 • Care sunt riscurile pe care vi le asumaţi într-o astfel de situaţie? ( se vor identifica sursele de generare a riscului şi modalităţile sale de exprimare )
 • Pasul 3 – Solicitaţi elevilor să formuleze o definiţie a riscului pe baza opiniilor exprimate în cadrul brainstormingului.

Lecţia 3

 • Pasul 1 – Categorii de investitori: realizaţi echipe formate din 4 elevi şi distribuiţi fiecăruia studiile de caz.  După expirarea celor 5 minute cereţi elevilor să ofere fişa personală celorlalţi coechipieri, schimbul având loc în sensul acelor de ceasornic.
 • Munca în echipă va urmări etapele: identificarea şi definirea clară a modalităţilor complexe de abordare a investiţiilor financiare; analiza situaţiei din multiple perspective (personale, profesionale)
 • Pasul 2 – Evaluarea situaţiei personale: propuneţi elevilor ca înainte de a-şi asuma riscurile financiare să realizeze o evaluare a situaţiei personale în termenii status-ului familial, a perspectivelor şcolare şi profesionale şi a necesarului de bunuri şi servicii.
 • Care sunt nevoile şi interesele mele? ( se stabilesc pe termen scurt/ mediu şi lung)
 • Pasul 3 – Alegerea strategiei personale: trăsătura de bază a economiilor şi investiţiilor este aceea că, unui risc mai ridicat îi corespunde un venit mai ridicat. Acest lucru presupune că pe măsură ce „urcăm” de la economiile în conturi curente spre investiţiile în valori mobiliare, trebuie să ne aşteptăm la riscuri mai ridicate. În funcţie de orizonul de timp ales, se poate stabili apoi riscul care poate fi asumat. De regulă, dacă perioada este mai lungă (peste 5 ani), o persoană îşi poate asuma riscuri mai importante, în timp ce investiţiile pe termen scurt, necesită o abordare mai prudenţială. Un risc mai mare oferă însă şi posibilitatea de a obţine un randament superior.
 • Capacitatea fiecăruia de a tolera riscul este factorul principal de care trebuie ţinut cont în alegerea strategiei de investiţii. Anumite persoane îşi asumă riscuri mari, jucând sume importante de bani, de multe ori, în acţiuni pur speculative. Alţii preferă siguranţa depozitelor bancare sau chiar a banilor la saltea, chiar dacă acest lucru înseamnă numai menţinerea sau chiar scăderea puterii de cumpărare a banilor.
 • Cum reducem/ evităm riscul? De exemplu, cu cât eşti mai tânăr, cu atât trebuie să alegi o modalitate mai puţin riscantă de a realiza investiţii – de exemplu, a-ţi crea un cont de economii. Al doilea lucru la care trebuie să te gândeşti înainte de a-ţi alege o formă de a investi este de a-ţi face o listă privind planurile de viitor pe care le ai.

Lecţia 4

 • Care sunt planurile voastre de viitor? ( elevii sunt solicitaţi să dezbată această problemă pe parcursul unei ore de consiliere şi orientare şcolară şi profesională)

Mijloacele didactice

 • Fişele de lucru
 • Acces la Internet
 • Chestionar “Caruselul deciziilor financiare”

Evaluare

 • Răspunsurile orale ale elevilor pe parcursul lecţiilor
 • Corectitudinea răspunsurilor scrise
 • Chestionar “Caruselul deciziilor financiare”

Urmarea activităţii

 • Se va realiza un proiect individual de dezvoltarea personală şi profesională ce presupune stabilirea unor obiective pe termen scurt, mediu şi lung, acţiuni şi decizii financiare pentru satisfacerea acestor trebuinţe
 • Se recomandă prezentarea unor situaţii de risc selectate din mass-media şi analiza modalităţilor de depăşire a problemelor.

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Stiati ca?
.................................................................................
Cum să te protejezi de soare

 

Vrei să te bronzezi vara asta şi să arăţi bine pe plajă? Înainte de a te întinde la soare, trebuie să ştii că bronzul poate părea „sănătos”, dar câteodată este şi foarte periculos. Expunerea prelungită la soare poate duce la apariţia cancerului de piele.


Sugestii pentru a te proteja de soare

• Cremele protectoare te feresc într-o oarecare măsură de razele ultraviolete. Cu cât este mai mare factorul de protecţie al cremei, cu atât te protejează mai bine. Când alegi o cremă, caută una cu factorul 15 sau chiar mai mare, care să te protejeze în acelaşi timp şi de ultravioletele B, responsabile de arsurile pielii, şi de ultravioletele de tip A, care au cele mai grave efecte pe termen lung şi care pot duce la creşterea riscului de cancer al pielii. Indiferent ce se spune prin reclame, niciun produs cosmetic nu poate bloca total efectul periculos al razelor soarelui. În Uniunea Europeană, sunt în curs de aplicare schimbări ale modului în care se face prezentarea produselor pe etichetă, pentru a te ajuta să alegi produsele cele mai sigure.
• Bea multă apă.
• Stai la umbră între orele 11 şi 15, când soarele este cel mai puternic.
• Crema de protecţie este doar una dintre formele prin care te poţi apăra de soare, dar ar fi bine să porţi şi pălărie, haine sau ochelari care să te protejeze.
• Dacă ai pistrui sau aluniţe, dacă în familia ta au existat cazuri de cancer al pielii sau dacă te arzi uşor, atunci trebuie să ai şi mai multă grijă când te expui la soare.
• Nici solarele nu sunt mai sigure. În Irlanda, de exemplu, este interzis accesul la solare tinerilor sub 18 ani, din cauza riscului de melanom. Melanomul este cea mai periculoasă formă de cancer al pielii, având o incindenţă mai mare la adolescenţi decât la adulţi.

 

Ştiai că…:

• … arsurile grave ale pielii, apărute înainte de vârsta de 15 ani, pot dubla riscul cancerului de piele?
• … e mai bine să nu te iei după vedetele bronzate? Prea mult soare îţi afectează tenul, făcând să apară riduri, pungi sub ochi sau pete maronii care nu mai dispar niciodată.
• … radiaţiile UV străpung şi norii? Aşadar, e preferabil să te dai cu cremă de protecţie chiar şi în zilele noroase de vară.

 

Sursa: “Agenda Europa”


.................................................................................
Scoala pentru o Romanie Verde
Cele mai citite articole
.................................................................................
 • No results available
.................................................................................
More in Pentru profesori (4 of 6 articles)


Competenţa Să înţeleagă şi să aplice cunoştinţele referitoare la protecţia consumatorului, folosind corect şi cu încredere drepturile sale, în vederea asigurării sănătăţii şi siguranţei proprii. Timp 3 unităţi a câte 50 minute Grupul ţintă 13-14 ani / clasa a VIII-a Context curricular Limba şi literatura română Educaţie tehnologică Educaţie civică Mijloace de învăţământ Flipchart, carduri , fişe de lucru, videoproiector, DVD, PC, ilustraţii, reviste, marker Finalităţile învăţării Deprinderi şi abilităţi practice: - să utilizeze informaţiile în mod eficient - să facă alegeri informate - să conştientizeze şi să apere drepturile consumatorului - să-şi exprime mulţumirile şi nemulţumirile - să dezvolte strategii individuale de inoculare/vaccinare Atitudini: - aprecierea conflictelor de interese - să manifeste responsabilitate în calitate de consumator - aprecierea distincţiei dintre nevoi şi dorinţe - preocupare pentru nevoile altora - interes pentru inoculare/vaccinare Cunoştinţe: - să înţeleagă nevoia de igienă - să înţeleagă impactul comportamentului consumatorului asupra mediului înconjurător ...